Recente blogs

Persoonlijke roeping vinden

Persoonlijke roeping vinden door Andy Hubert Het zal je misschien verrassen dat er nergens in de Bijbel staat dat men zich moet afzonderen om een persoonlijke roeping van God te zoeken. Evenmin zal je de personages in de Bijbel dit wél zien doen. Ik heb dit niet altijd goed begrepen. Ik heb in het verleden […]

Houd je vast aan de HEERE

Houd je vast aan de HEERE “Maar u moet zich aan de HEERE, uw God, vasthouden, zoals u tot op deze dag gedaan hebt.” (Joz 23:8) In zijn afscheidsspeech is Jozua bezig om aan het volk Israël duidelijk te maken wat ze moeten doen, wat ze al bereikt hebben, maar ook wat ze nog niet bereikt […]

Belijd elkaar de overtredingen

“Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” (Jakobus 5:16) In dit prachtige vers staan vele dingen die mij als christen horen aan te spreken, aan te zetten tot bidden, etc. Ik wil echter naar 1 aspect van dit vers kijken, ik […]

Loof de HEERE; hoe doe je dat?

“Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.” (Psalm 103:1-2) Vanochtend was ik in mijn stille tijd door deze Psalm aan het lezen en kwam ik bij deze verzen. Het feit dat David God zo aanbad, zo […]

Zie het Lam van God

“Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29) Johannes de Doper roept dit uit wanneer hij Jezus ziet. Dit is de allereerste keer dat Johannes Jezus ziet en hij weet gelijk Wie Jezus is. Het is zo belangrijk om te weten Wie Jezus is, het is zo belangrijk om te […]

Locatie