Posts from november 2017

Posts from november 2017

Eenheid in de kerk (2/2)

Eenheid in de kerk (2/2). Mijn vorige blog ging over eenheid en wat God daarin van jou verwacht. Deze blog gaat over de basis die er voor eenheid is. Bijbelse eenheid. Paulus legt ons uit in Efeze 4:4-6 wat de basis is voor eenheid: “één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van…

Eenheid in de kerk (1/2)

Eenheid in de kerk. Paulus schrijft een geweldige brief aan de kerk in Efeze. In deze brief legt hij veel uit over wat ze horen te geloven (Efeze 1-3). Ook legt hij uit wat het effect van hun geloof hoort te zijn op hun daden (Efeze 4-6). Vanaf Efeze 4 legt Paulus uit hoe de kerk hoort te handelen. Het eerste waar hij mee komt is een waardige roeping, die tot uiting moet…