Posts by Casper de Haan (Pagina 21)

Posts by Casper de Haan (Pagina 21)

Johannes 3:16

Jullie kennen vast het meest bekende vers uit de Bijbel: Johannes 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Dit vers staat op websites, in magazines, op blogs, etc. Het is een vers wat ik al jaren in de kerk hoor, maar toen ik laatst door een…

Echtheid in de Kerk

Ik ga zelf elke zondag naar de kerk, ik ben vaak ook druk bezig met dingen opbouwen en dat soort zaken. Het grote gevaar van kerk zijn, het grote gevaar van druk zijn als mensen in de kerk, denk ik, is dat we geen oog meer hebben voor mensen. We verliezen de mensen uit het oog die God in ons leven geplaatst heeft. Wat ik hiermee bedoel is dat we toegaan naar een situatie…

Geestelijke (onder)voeding van de Kerk

Ik zie een trend om mij heen, namelijk de geestelijke (onder)voeding van de kerk, christenen lijden honger. Dat is een rare stelling, zeker als je gaat kijken naar de overvloed aan (fysiek) eten die we op tafels hebben staan, zeker bij feestelijke gelegenheden. Bij kringavonden waar ik naartoe ga, hebben we altijd wel koekjes of iets anders lekkers staan. Maar hoeveel…

De Grote Opdracht in Exodus 9

Een van de meest bekende gedeeltes uit het Nieuwe Testament is Mattheüs 28:19: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Dit is een opdracht waar veel over gezegd wordt, veel boeken over geschreven zijn en veel opvattingen over zijn. Mijn…