Posts by Casper de Haan (Pagina 9)

Posts by Casper de Haan (Pagina 9)

Wees waakzaam

“Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.” (1 Korinthe 16:13) Dit vers sprak heel erg tot mij afgelopen week in mijn stille tijd. Ik had net een druk weekend achter de rug, ik merkte dat mijn geestelijke verdediging minder sterk stond tegen verleiding. En op  maandagochtend sprak God op zo’n duidelijke manier tot mij, Hij gaf echt aan wat ik…

Gebruik heel de Bijbel?!

Gebruik heel de Bijbel?! “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17) God heeft ons als mensen een fantastisch cadeau gegeven, namelijk Zijn Woord. Hij heeft…

Wees vreugdevol!

“Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het…

Christendom en Gnosticisme

Christendom & Gnosticisme Je zult vast wel eens hebben gehoord van de term ‘christendom’, en zelfs indien je geen christen bent (geloof in Jezus Christus) zul je ergens in je levensloop wel eens te maken hebben gehad met deze term. Gnosticisme is een term echter waar praktisch niemand van heeft gehoord. Wat is gnosticisme? Gnosticisme is absoluut geen nieuwe…

Aangeklaagd vs aangesproken

Iets dat al een tijd op mijn hart ligt is het grote verschil tussen een aanklacht en aangesproken worden. Wat ik hiermee bedoel is dat ik als christen zowel aangeklaagd, als aangesproken kan worden over zonde in mijn leven. Er is alleen een groot verschil tussen aangeklaagd worden of aangesproken worden. Aangeklaagd vs aangesproken, wat is het verschil? In deze blog zal…

Eenheid binnen en tussen kerken

“Als er dan enige bemoeiding is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.” (Filippenzen 2:1-2) In dit vers vat Paulus samen wat er nodig is in een…

Hoe dankbaar ben jij?

“Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.” (1 Thessalonicenzen 5:18) Dit vers confronteerde mij met iets: ik ben een heel ondankbaar mens. Dit verschillende wijst erop dat God het van mij vraagt dat ik dankbaar ben. God wil dat ik Hem dank, God wil dat ik Hem dankbaar ben voor de dingen die Hij geeft. Maar, hoe dankbaar ben ik, hoe dankbaar…

Hoop op God, Hij is de verlossing

“Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” (Psalm 42:12) Dit vers sprak tot mij toen ik hier in mijn stille tijd doorheen ging. De reden dat dit vers eruit sprong, is dat ik zo makkelijk de zorgen van het leven mijn rust kan laten beïnvloeden. De…

Buit de geschikte tijd uit

“en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.” (Efeze 5:16) Vanochtend in mijn stille tijd zat ik dit vers te lezen, een vers dat ik al vaker gelezen heb. God wees mij vanochtend echt op dit vers. Vragen als: Hoe besteed ik mijn tijd? Zijn alle dingen waar ik tijd aan besteed dingen die God eren? Sta ik er open voor als God mijn agenda om wil gooien? Buit…

Aangezien wij de komende periode geen plenaire samenkomsten kunnen houden gaan wij onze zondagsdiensten aanbieden via livestream. Klik op de ‘livestream’ knop voor de YouTube channel van CC Haarlemmermeer en klik op de actuele livestream.