Blog (Pagina 21)

Blog (Pagina 21)

Een man naar Gods hart

“Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil.” (Handelingen 13:22) God noemt David man naar Zijn hart; ik wil ook heel graag die woorden uit de mond van God over mij uitgesproken worden. Ik denk dat het tegenwoordig nog lastig is om mannen naar Gods hart te vinden, want de wereld heeft geen goed idee meer van wat een man…

Dat je groeien mag

“Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.” (2 Petrus 3:18) Deze oproep van Petrus komt niet uit de lucht vallen, dit is iets dat door de Bijbel heen naar voren komt. Ik hoor te groeien, ik hoor volwassen te worden als christen. We hebben zelfs kinderliedjes die…

Bid elke dag

“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” (1 Johannes 5:14) Het kinderliedje gaat: Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Bidden is een belangrijk onderdeel hiervan, in elke situatie. God is goed, altijd; of ik het nou zie of niet. Dat is altijd goed om mee te beginnen,…

Lees je Bijbel

In mijn vorige blog heb ik geschreven over het feit dat de Bijbel genoeg is. Dat de Bijbel alles is wat wij als christenen nodig hebben om God beter te leren kennen. Het Bijbelgedeelte dat ik daarbij aanhaalde is 2 Timotheüs 3: 16-17, waar God ons leert wat voor een rijkdom Hij gegeven heeft door Zijn Woord heen. Het kinderlied gaat, lees je Bijbel, bid elke dag, dat je…

Is de Bijbel genoeg?

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17) God beantwoord door Paulus heen de vraag ‘Is de Bijbel genoeg?’. Een heel belangrijke vraag voor…

Johannes 3:16

Jullie kennen vast het meest bekende vers uit de Bijbel: Johannes 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Dit vers staat op websites, in magazines, op blogs, etc. Het is een vers wat ik al jaren in de kerk hoor, maar toen ik laatst door een…

Echtheid in de Kerk

Ik ga zelf elke zondag naar de kerk, ik ben vaak ook druk bezig met dingen opbouwen en dat soort zaken. Het grote gevaar van kerk zijn, het grote gevaar van druk zijn als mensen in de kerk, denk ik, is dat we geen oog meer hebben voor mensen. We verliezen de mensen uit het oog die God in ons leven geplaatst heeft. Wat ik hiermee bedoel is dat we toegaan naar een situatie…

Geestelijke (onder)voeding van de Kerk

Ik zie een trend om mij heen, namelijk de geestelijke (onder)voeding van de kerk, christenen lijden honger. Dat is een rare stelling, zeker als je gaat kijken naar de overvloed aan (fysiek) eten die we op tafels hebben staan, zeker bij feestelijke gelegenheden. Bij kringavonden waar ik naartoe ga, hebben we altijd wel koekjes of iets anders lekkers staan. Maar hoeveel…

De Grote Opdracht in Exodus 9

Een van de meest bekende gedeeltes uit het Nieuwe Testament is Mattheüs 28:19: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Dit is een opdracht waar veel over gezegd wordt, veel boeken over geschreven zijn en veel opvattingen over zijn. Mijn…