Blog (Pagina 6)

Blog (Pagina 6)

God kennen is logisch

“opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand,” (Efeze 1:17-18a) In dit gedeelte in Efeze is Paulus de gelovigen in Efeze aan het onderwijzen. Hij onderwijst ze over wat de vervolgstappen zijn van het weten wat je identiteit is als…

De christen is verlost

“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,” (Efeze 1:7) Dit vers is zo rijk, zo prachtig, zo opbouwend en geruststellend voor de christen. Met dit vers in de hand mogen we weten wie we zijn, wat we zijn en hoe we dat zijn. God wil dat we weten: de christen is verlost. Veel…

Hoe vaak vergeten we Gods genade?

“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” (Romeinen 3:23-24) Dit is een tekst die ik vaak in preken gebruik. Vaak gebruik ik vers 23 om aan te geven dat alle mensen zondig zijn, dat alle mensen Gods redding nodig hebben. Waar ik achter kwam, is dat ik vaak vers…

Genade in plaats van oordelen

“Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.” (Romeinen 2:1) Een van de meest afstotende issues die christenen veroorzaken, is het oordelen van mensen. Wat ik bedoel is dat we mensen zien naar hun zonde, we richten ons op de…

Genade op genade

“Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.” (Johannes 1:16) Dit vers is zo groot. Dit vers heeft zo’n grote impact op hoe wij als christenen in het leven horen te staan. Wat Johannes in dit vers doet hoort ons leven op zijn kop te zetten. God geeft genade op genade. Johannes geeft aan dat we 2x genade krijgen. Genade is iets wel krijgen wat je…

Wat heeft deze wereld van jou nodig?

“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17) Vorige week heb ik een blog gepost over hoe de kerk het Woord van God hoort te verkondigen. De kerk hoort het Woord van God recht te snijden. Deze week wil ik ingaan op wat dit vers betekent voor de individuen in de kerk. Het is namelijk niet zo dat dit alleen een taak is voor de…

Wat heeft deze wereld echt nodig?

“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17) Dit vers is zo ontzettend belangrijk voor de christen. God maakt met dit vers duidelijk wat deze wereld nodig heeft. Dit vers maakt duidelijk wat er schort aan een deel van de “kerk” van tegenwoordig. Met dit vers in de hand, kunnen we altijd weten hoe te getuigen naar mensen. Ik…

Heb jij het echte leven?

“In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.” (Johannes 1:4) Elk mens leeft, maar is wat wij leven noemen ook echt leven? Is wat de mens hier op aarde doet op dit moment leven zoals het bedoeld is? Heb jij het echte leven? Johannes spreekt in het hierboven genoemde vers over hét leven, het echte leven. Leven zoals het bedoeld is. Wat Johannes…

Vrede bij God vs vrede van God

Tegenwoordig is vrede niet normaal meer. Overal om ons heen zijn aanslagen, oorlogen, ruzies, etc. Daarnaast neemt de hoeveelheid mensen met depressies, burnouts, echtscheidingen toe. Dit zijn allemaal dingen die ons van vrede beroven. Dit is geen complete lijst van dingen die vrede beroven, dit zijn er slechts een aantal. De Bijbel leert dat we vrede kunnen hebben:…

God wil dat we kind zijn

“Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.” (Lukas 18:17) Ik ken dit vers al jaren, zonder het echt te kennen. Ik weet wat er staat, maar snap het niet, ik begrijp het niet, ik leef het zeker niet altijd. In dit vers staat Gods hart, Gods manier van naar de mens kijken. In dit vers lees ik Gods Vaderhart.…

Aangezien wij de komende periode geen plenaire samenkomsten kunnen houden gaan wij onze zondagsdiensten aanbieden via livestream. Klik op de ‘livestream’ knop voor de YouTube channel van CC Haarlemmermeer en klik op de actuele livestream.