Doopdienst
  • Sandestein 42, 2151 KG Nieuw-Vennep

  • Buurthuis Het Contact

Doopdienst

De volwassendoop d.m.v. onderdompeling is binnen de kerkelijke wereld helaas nog steeds omstreden. De ene kant pusht voor kinderdoop en de ander voor volwassendoop. Wat als we nu alle tradities en menselijke opvattingen opzij zetten en gewoon kijken naar hoe het Nieuwe Testament ons de doop voorhoud. Om dit kort te houden wil ik slechts een paar voorbeelden noemen.

In Mattheüs 3 zien wij dat Johannes de Doper mensen doopt tot bekering en dat mensen bij het dopen hun zonden beleden. Bekering van zonden en het belijden van zonden vereist een bewustzijn van zonden, én het vereist een bewuste keus om de zonde af te leggen en om in nieuwheid des levens samen met God te gaan wandelen (Rom. 6:4). Dit niveau van bewustzijn vereist een vermogen tot besef. Op welke leeftijd een persoon dit vermogen krijgt is wisselend, maar zelfs Jezus werd pas als volwassen man van ca. 30 jaar gedoopt.

In Handelingen 2, toen Petrus zijn eerste preek gaf in de kracht van de Heilige Geest, was bekering ook een eerste vereiste om gedoopt te mogen worden.

In Handelingen 8 kwamen mannen en vrouwen tot geloof in Jezus Christus. Deze mannen en vrouwen werden onmiddellijk gedoopt. Tevens werd de Ethiopiër in Handelingen 8 onmiddellijk gedoopt nadat hij beleed dat hij met heel zijn hart geloofde dat Jezus Christus de Zoon van God is. Het hart spreekt hier van de zetel van zijn denken, emoties en bewustzijn.

In geen van deze voorbeelden zien wij dat babies of jonge kinderen gedoopt worden. Persoonlijk geloof ik dat dit in de Bijbel niet voorkomt omdat geloof en dopen een bewuste keus vereist; een keus om zich te bekeren en een keus om te geloven.

Geloof jij in Jezus Christus en ben je nog niet gedoopt, of ben je misschien (onbewust) als baby of kind gedoopt, laat je dan (opnieuw) dopen. Maak de bewuste keuze om gedoopt te worden, op basis van de hiervoor genoemde Bijbelse voorbeelden.

Op zondag 3 juni a.s. houden wij een doopdienst. Wil jij je laten dopen, geef het a.j.b. aan mij door en nodig je familie, vrienden, collega’s en buren uit om de doopdienst bij te wonen. Een doopdienst is bij uitstek een geweldige gelegenheid om je nog-niet-gelovige geliefden kennis met Jezus te laten maken.