Gnosticisme & Christendom, de waarschuwing van Paulus

Gnosticisme & Christendom, de waarschuwing van Paulus

Gnosticisme & Christendom

Recentelijk hebben we als gemeente 1 Timotheüs 1 behandeld, en hebben we kunnen vaststellen dat dit een duidelijke waarschuwingsbrief van Paulus is. Een duidelijke waarschuwing aan onder andere Timotheüs, maar zeker ook aan ons als kerk. En met kerk bedoel ik uiteraard niet een klein clubje exclusieve mensen, maar de gehele christelijke kerk. Als we te snel lezen, of het Woord niet volledig bestuderen, kunnen we echter het doel van de brief geheel missen. Paulus opent zijn brief door deze te adresseren aan zijn geestelijke zoon. Hij verwoord duidelijk wie hij (Paulus) is in Christus en wie Timotheüs is voor hem is. Het eerste hoofdstuk is geschreven met een duidelijk doel. Het doel van Paulus is om een contrast te scheppen tussen wat Paulus noemt, de valse leer, en de rechte leer. Deze manier van bewoording zou geheel open kunnen staan voor eigen interpretatie. Echter Paulus benoemd heel duidelijk tegen wie hij het heeft. Hij benoemd wie die valse leraren zijn en hij benoemd hoe je er mee om moet gaan.

De valse leraren

Paulus benoemd specifiek twee soorten van valse leren die zich op dat moment hadden genesteld in en om het Christendom. De kerk was jong en had duidelijk begeleiding nodig van een ouder geestelijke volwassen persoon. En God zij dank was Paulus daar om de jonge kerken bij te staan.

Paulus waarschuwt enerzijds tegen het gnosticisme (1 Tim. 1: 3,4,6,7, 19; 4:1-7; 6:3; 2 Tim. 2:16-23), en anderzijds waarschuwt hij tegen de Joodse invloeden. (1 Tim. 1:7-10; Titus 1:10,14; 2 Tim. 4:4; Titus 3:9; Titus 1:10).

Hoe onderscheidt je een valse leer van een goede leer?

Het doel van de valse leraren was en is uiteraard om de gezonde leer zoals Paulus die omschrijft te ondermijnen en te infiltreren. Het gnosticisme bijvoorbeeld gedraagt zich als een schaap in wolfskleren. Deze leer lijkt bijzonder veel op de gezonde leer van het evangelie van Jezus Christus. Er zijn echter – bij goed bestuderen en door verheldering van de Heilige Geest – duidelijk verschillen in doctrine/leer te onderscheiden. De vraag is natuurlijk hoe onderscheid je een valse leer van een echte leer? Het antwoord daarop is: Ken de juiste/goede leer zoals de bijbel die voorschrijft! Om vervolgens te spitten in de leugens die het gnosticisme verspreid. Je kunt vervolgens de 2 vergelijken om te zien hoe de leugen (valse leer) in elkaar zit.

Het staat daarbij buiten kijf dat we de autoriteit van het woord van God absoluut de waarde dienen te geven die het toebehoort. Neem daarbij onder andere 2 Tim. 3:16 (HSV) als referentie: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid”.

Gnosticisme en Joodse invloeden vandaag de dag?

Beide valse leren waar Paulus voor waarschuwt lijken iets van het verleden te zijn. De waarheid is helaas anders. Vandaag de dag zijn gnosticisme en joodse invloeden op het christendom des te sterker aanwezig als nooit te voren! Lees meer…

“Paulus echter was extreem duidelijk, slechts door de genade van Christus Jezus en het geloof in Zijn werk is tot redding!”

  1. Meer informatie over Gnosticisme & Christendom.
  2. De Joodse invloeden waar Paulus voor waarschuwt in de pastorale brieven.