Vrouwenbediening

Vrouwenbediening

Vrouwen hebben een bijzondere en belangrijke plaats in de kerk van Jezus Christus. Dit feit is o.a. in de Bijbel te zien in hoe God vrouwen door de eeuwen heen heeft gebruikt om een grote rol te spelen in het vervullen van Zijn heilsplan. Ook nu, in onze (post) moderne samenleving zijn vrouwen onmisbaar in het vervullen van de grote opdracht en in het samen kerk zijn.

Derhalve hebben wij een vrouwenbediening die toegespitst is op het christen zijn, toegespitst op de christelijke vrouw thuis, in de kerk én in de huidige samenleving. Om het plan van God in het leven van een vrouw te realiseren, hebben vrouwen Jezus Christus nodig, vrouwen hebben gebed nodig, vrouwen hebben echte, diepgaande relaties met andere vrouwen nodig, vrouwen hebben een plek nodig waarin Gods liefde en het vertrouwen in elkaar voorop staan. Vandaar dat de Bijbel centraal staat in de vrouwenbediening.

Om dit enigszins te faciliteren houden wij één keer per maand, op een zaterdag een vrouwenochtend om vanuit de Bijbel geestelijk toegerust, bemoedigd en gesterkt te worden. Daarnaast stimuleren wij alle vrouwen om buiten de zondagsdiensten en de vrouwenochtenden om, contact met elkaar te onderhouden, elkaar op te zoeken, te bellen of berichten. Ook worden er speciale vrouwen retraites georganiseerd waarin de vrouwen een weekend weg gaan met het doel om vanuit de Bijbel geestelijk toegerust, bemoedigd en gesterkt te worden in het christelijke vrouw zijn.