Stan Marinussen

Stan Marinussen

Ik ben Stan Marinussen, de eerste keer in 1964 in Nederland geboren en in 1990 in Californië, V.S. wedergeboren. Ik ben op jonge leeftijd geëmigreerd naar Californië waar ik 21 jaar lang heb mogen genieten van de Zuid Californië levensstijl. Ik woon sinds 1993 in Nederland met mijn vrouw Marnie en gezin. Inmiddels hebben wij samen vijf kleinkinderen.

> Beluister de Geloofsgetuigenis Stan Marinussen

Afkomstig uit een niet gelovig gezin had ik niets van het geloof in Jezus Christus meegekregen. Toen ik 12 was werden mijn ouders uitgenodigd om naar een kerkdienst te gaan; daar kwam ik voor het eerst in aanraking met het Christelijk geloof. Alhoewel mijn ouders mij meenamen naar de kerk, deed ik zelf weinig met het geloof. De wereld (vooral in Californië) was voor mij veel boeiender dan deze groep “saaie” mensen die elke zondag naar de kerk gingen. Ik ging mee omdat het moest.

Toen ik 14 was dacht ik dat ik in Jezus geloofde en ik liet mezelf dopen d.m.v. de waterdoop. Maar omdat ik geen christelijke vrienden had, die mij in mijn zeer zwak geloof tot steun konden zijn, viel ik binnen no time van mijn prille geloof af. Ik sprong met beide benen de wereld in en omhelsde een levensstijl van seks, drugs en rock & roll.

Op m’n 18e werd ik een ongehuwde vader van onze eerste dochter. Twee jaar later, op mijn 20e trouwde ik met mijn ‘high school sweetheart’, Marnie en op m’n 23e kregen wij onze tweede dochter. Na een zeer onstuimige periode van 8 jaar als jong gehuwde echtgenoot en vader, belandden wij bijna in echtscheiding. Ik was op zoek naar voldoening, naar succes, naar alles waarvan ik dacht dat de wereld het mij te bieden had, maar ik bleef leeg van binnen en onvoldaan. Na een dieptepunt te hebben bereikt kwam ik tot het einde van mezelf. Ik had van m’n leven een grote puinhoop gemaakt. Nadat mijn lieve echtgenote en familieleden jaren lang voor mij gebeden hadden, kwam ik op mijn 26e tot geloof in Jezus Christus, de enige echte God van de Bijbel. Ik was wedergeboren!

Kort na mijn wedergeboorte sloten wij ons als gezin aan bij een plaatselijke kerk die Calvary Chapel heette. Al heel snel werd ik door de Heere gegrepen en volgde daar de School of Ministry (School van Pastorale Bediening). Ik groeide in rap tempo in mijn geloof in- en toewijding aan Jezus Christus. Gedurende deze periode ervaarde ik de roeping van Jezus om naar Nederland toe te gaan om een Calvary Chapel te stichten. Voordat ik het wist werd ik ingewijd als predikant en vervolgens zaten wij met z’n zessen, als zendingsgezin, in een Boeing 747 richting Nederland.

Nu ben ik bevoorrecht om als voorganger, bijbelleraar en kerkstichter, samen met een geweldige groep mensen, de Heere Jezus Christus en Zijn plaatselijke gemeente te dienen.

Ik ben mijn leven verschuldigd aan Jezus Christus, Die mij het leven gegeven heeft!


Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Galaten 2:20 (HSV)

Assistent Voorganger
Casper de Haan