Eredienst

Eredienst

Onze diensten zijn eenvoudig en informeel van opzet; wij komen samen om God de Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus te eren en te aanbidden in geest en waarheid. Wij doen dit door, onder begeleiding van moderne aanbiddingsliederen, tot en over God te zingen. Daarnaast bidden wij tot God en verklaren het Woord van God op een directe, begrijpelijke, relevante en praktische wijze, boek voor boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, vers voor vers. Wij houden momenteel één dienst inclusief zondagsschool voor kinderen in de basisschool leeftijd en crèche.

Wij hebben op de zondagen het controversieel Bijbelboek, Openbaring onlangs afgerond. Alle lezingen zijn hier terug te vinden. Wij leven in onzekere tijden. Gelukkig biedt de God van de Bijbel ons zekerheid voor vandaag en voor de toekomst. Voor de christen is deze zekerheid te vinden in de Openbaring van Jezus Christus. Wil je weten wat de toekomst jou te bieden heeft en wil je weten hoe jij je toekomst zeker kan stellen? Kijk met ons mee naar het zeer actueel Bijbelboek; de Openbaring van Jezus Christus.

Momenteel behandelen wij het Bijbelboek Spreuken. Als Christen kom je elke dag meerdere keren op het punt waarin je een beslissing moet nemen. Wat moet ik doen? Wat is juist? Wat is slim? Wat is wijsheid? Wat wil God hierin? Het Bijbelboek Spreuken kan je helpen om dagelijks de juiste beslissingen te nemen én om een hoop mogelijke ellende te voorkomen.

Ben je toe aan iets anders? Ben je vermoeid, uitgeput of ben je jouw huidige leven gewoon zat? Ben je op zoek naar (meer) betekenis in je leven? Zo ja, dan nodig ik je uit om acht te slaan op de woorden van Jezus, Die zegt: Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht (Mattheüs 11:28-30)’.


Mocht je geen kerkelijk thuis hebben of ben je op zoek naar de mogelijke plek waar God jou hebben wil, dan ben je van harte uitgenodigd om samen met ons, de God van de Bijbel te leren kennen zoals Hij gekend wil worden. God kennen en Hem kenbaar maken. Het is echt genieten!