Preken on 1 Johannes (Pagina 2)

Preken on 1 Johannes (Pagina 2)

Achtergrond van Johannes en zijn eerste brief

Achtergrond van Johannes en zijn eerste brief 1 Johannes 1:1-3 Om samen meer te kunnen begrijpen van deze brief en waarom Johannes bepaalde dingen geschreven heeft, zullen we vandaag gaan kijken naar de achtergrond van Johannes en deze brief. Dit gaat ons helpen om te snappen waarom Johannes zo bezig is met bepaalde dingen zo duidelijk maken in zijn brief. Kerkvaders…

De zeven beweringen van de kerkganger

De zeven beweringen van de kerkganger Diverse verzen uit 1 Johannes Het komt vaak voor dat mensen in de kerk dingen over zichzelf beweren die niet waar zijn. Bij voorbeeld, iemand beweert: ‘Ja, ik ben een Christen!’ Maar, die persoon leest z’n Bijbel niet, leeft als een wereldling, maakt geen actief deel uit van de gemeenschap, heeft anderen niet onvoorwaardelijk lief, en…

De vier hoofdredenen

De vier hoofdredenen waarom Johannes de brief geschreven heeft Diverse verzen uit 1 Johannes Ik heb het afgelopen zondag o.a. gehad over een essentieel Bijbels principe dat tegelijk een belofte van God is. Weten jullie nog wat dat is? Het principe is dat het Woord van God bij Hem vandaan komt en niet tot Hem terugkeert voordat God Zijn doel ermee heeft bereikt, oftewel,…
  • 1
  • 2