Preken by Casper de Haan (Pagina 12)

Preken by Casper de Haan (Pagina 12)

Gods rust ingaan – Hebreeën 4:1-13

Gods rust ingaan Hebreeën 4: 1-13 Laten we beginnen met een stukje achtergrond van dit gedeelte, dat zal alles in een duidelijk perspectief plaatsen. Het boek Hebreeën is onderdeel van de uitleg van een Oud Testamentisch vers, Habakuk 2: 4 “De rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” Dit vers wordt uiteengezet in 3 boeken in het Nieuwe Testament, Romeinen, Efeze en…