Preken by Casper de Haan (Pagina 17)

Preken by Casper de Haan (Pagina 17)

De christen als priester – Leviticus 8

De christen als priester Leviticus 8 1 Petrus 2:9 “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,” Christenen zijn priesters van God. Wat betekent dat? En hoe wordt je zo’n…