Volg jij Gods instructies?

Volg jij Gods instructies?

“Neem dan de oliekruik, giet die uit over zijn hoofd en zeg: Zo zegt de HEERE: Ik heb u tot koning over Israël gezalfd. Doe daarna de deur open en vlucht weg; wacht niet.” (2 Koningen 9:3) De profeet Elia had een van zijn leerling-profeten de opdracht gegeven om...
In wiens weg ga jij?

In wiens weg ga jij?

“En hij ging in de weg van het huis van Achab en deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, zoals het huis van Achab; hij was immers een schoonzoon van het huis van Achab.” (2 Koningen 8:27) Er was een nieuwe koning in Juda, Ahazia. God trekt een zeer trieste...
God is trouw aan Zijn verbond

God is trouw aan Zijn verbond

“De HEERE wilde Juda echter niet te gronde richten omwille van Zijn dienaar David, zoals Hij hem gezegd had dat Hij hem alle dagen voor zijn zonen een lamp zou geven.” (2 Koningen 8:19) Jehoram werd koning van Juda, maar hij was een zeer slechte koning. Hij deed wat...
Beïnvloed door wie?

Beïnvloed door wie?

“Hij ging in de weg van de koningen van Israël, zoals het huis van Achab deed, want de dochter van Achab was hem tot vrouw geworden. Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE.” (2 Koningen 8:18) Juda krijgt een nieuwe koning, Jehoram. Deze koning deed slechte...
Raadpleeg de HEERE

Raadpleeg de HEERE

“Toen zei de koning tegen Hazaël: Neem een geschenk mee en ga de man Gods tegemoet en raadpleeg de HEERE door hem en zeg: Zal ik van deze ziekte genezen?” (2 Koningen 8:8) De heidense koning van Damascus wilde weten van Elisa, ‘de man Gods’, of hij beter zou worden....