Ons team en leiderschap

Jezus geeft Zijn kerk en kerkleiders het ultieme model voor hoe een leider Zijn kerk hoort te leiden; het gaat Jezus om dienend leiden.

wie zijn we

Ons team & leiderschap

Jezus riep de leerlingen bij elkaar en zei: ‘Jullie weten hoe het gaat in de wereld. Koningen heersen over hun volk. En mensen met macht spelen de baas over anderen. Maar zo mag het bij jullie niet gaan. Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je de anderen dienen. Als je de voornaamste wilt zijn, moet je de anderen dienen zoals een slaaf doet. Want ook ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om over mensen te heersen. Ik ben er juist om mensen te dienen. Ik zal mijn leven geven om veel mensen te redden.
Jezus geeft Zijn kerk en kerkleiders het ultieme model voor hoe een leider Zijn kerk hoort te leiden; het gaat Jezus om dienend leiden.

Calvary Chapel hanteert een model van kerkbestuur waarbij een team van meerdere oudsten de gemeente leiden, hoeden en voeden. De oudsten zijn eindverantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de gemeente. Diakenen hebben een ondersteunende en vaak praktische rol. Binnen het oudstenteam is de voorganger een leider onder gelijken. Dit betekent praktisch dat hoewel de voorganger een leidende rol bekleed, hij de gemeente niet als één man leidt. Het betekent vooral ook niet dat hij alles voor het zeggen heeft. Alle zaken worden binnen het team besproken, en pas nadat alles besproken is en het team tot een unanieme mening gekomen is, zal er besloten worden. Uiteindelijk is de integriteit, het karakter en de geestelijke volwassenheid van de leider (lees: voorganger, oudste en/of diaken) het allerbelangrijkst. En voor nu, zolang het geestelijk kaliber van de oudste op peil is, werkt deze vorm van kerkbestuur. Voor meer details over deze vorm van kerkbestuur, volg de preekserie.
Casper de Haan

Casper de Haan

Oudste / Onderwijs en kinderbediening

Stan Marinussen

Stan Marinussen

Oudste / Onderwijs en counseling

Taco Berentschot

Taco Berentschot

Oudste / Penningmeester, missie en zending

Martien de Bruin

Martien de Bruin

Oudste / Facilitair en aanbidding

Sander Verhoeve

Sander Verhoeve

Leider fellowship en online

Heb je een vraag?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam