ANBI

ANBI

Calvary Chapel is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunnen wij gebruik maken van een aantal belastingvoordelen bij o.a. erven (geen successierechten), schenken (geen
 schenkingsrechten) en giften (aftrekbaarheid door schenker).

Publicatieverplichting van een ANBI

Calvary Chapel is als ANBI met ingang van 1 januari 2016 verplicht een aantal gegevens te publiceren op een website. Hieronder vindt je deze gegevens:

1. Naam van de instelling:
Calvary Chapel Haarlemmermeer

2. RSIN/Fiscaal nummer:
Het RSIN nummer van Calvary Chapel Haarlemmermeer is 818581803

3.Contactgegevens:

Postadres:
Sandestein 42, 2151KG Nieuw Vennep
+31o63o84399o (tijdens kantooruren)

Kerkdiensten ’s zondags 10:00 uur: Activiteitencentrum
‘het contact’ Sandestein 42, 2151KG Nieuw Vennep

Bankgegevens:
NL 79 INGB 0002726335 t.n.v. Calvary Chapel Haarlemmermeer

4. Bestuur:
Het bestuur van Calvary Chapel wordt gevormd door het leiderschapsteam dat bestaat uit de predikant, assistent predikant en  penningmeester . De predikant is voorzitter van het team. Er wordt geen vergoeding betaald aan het bestuur voor haar werkzaamheden. De predikant ontvangt voor zijn werkzaamheden binnen het bestuur geen beloning maar wel een honorarium als predikant voor de werkzaamheden in de gemeente.

5. Beleidsplan:
Het beleidsplan van Calvary Chapel kan je vinden via deze link.

6. Financiële verantwoording:
Een overzicht van de financiële begroting en balans over het jaar 2018 kan je vinden via deze link.