De Bijbel ontdekken

Deze pagina helpt je om de waarheid van de Bijbel in te gaan zien.

maar een oud boek

Wat is de Bijbel nog waard?

Dat is hoe veel mensen tegenwoordig naar de Bijbel kijken, als een oud en irrelevant boek. Dat klopt ook, het is een oud Boek. Sommige stukken zijn zo’n 3500 jaar geleden geschreven. Dit betekent overigens niet dat het niet meer van betekenis is in onze tijd. Iedereen die dit Boek leest zal zien dat de woorden nog steeds van toepassing zijn op ons leven.

De hele Bijbel

“(16) Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, (17) opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

2 Timotheüs 3:16-17

Wat zegt de Bijbel over zichzelf?

Het zegt over zichzelf dat het het Woord van God is (2 Timotheüs 3:16). Dit Woord is een levend boek (Hebreeën 4:12), wat betekent dat God hier doorheen spreekt tot de lezer. Als je dit Boek leest, lees je Wie God is (Johannes 1:1).

Dat de Bijbel zegt over zichzelf dat het het Woord van God is, kan nog steeds veel vragen en twijfels bij je oproepen. Dat begrijpen we heel goed.  Daarom hebben we op onze levensvragen pagina nog veel meer antwoorden op vragen waar je misschien mee zit. Hieronder kun je ook individueel op de vragen klikken om verder te lezen.

Wat is de Bijbel?

Vandaag de dag is de vraag “wat is de Bijbel?” een zeer belangrijke en relevante vraag. Het is een collectie van 66 boeken, die over een periode van 1600 jaar door 40 verschillende schrijvers geschreven zijn. Dit boek bevat verschillende schrijfstijlen, zoals poëzie (de Psalmen); wetboeken (Leviticus en Deuteronomium); historische boeken (1 Koningen en Handelingen); profetische boeken (Jesaja en Openbaring; brieven (Galaten en Hebreeën).

Lees hier verder.

Is de Bijbel Gods Woord?

Het is belangrijk om deze vraag te stellen en te beantwoorden, omdat het antwoord veel impact op ons zal hebben. “Is de Bijbel Gods Woord?” zal veel impact hebben op de volgende dingen: Als het echt Gods Woord is, dan betekent dat dat de mens er naar zal moeten handelen. Als de Bijbel niet Gods Woord is, dan is het gewoon een van de vele boeken die je in je boekenkast kan hebben staan. Als de Bijbel echt Gods Woord is, zal het impact hebben op hoe je leeft, maar vooral ook op de eeuwigheid.

Lees hier verder.

Hoe moet de Bijbel geïnterpreteerd worden?

De Bijbel is door God gegeven, Hij heeft de woorden op laten schrijven door de mensen die Hij inspireerde. Hij heeft hun de letterlijke woorden gegeven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Om erachter te komen wat een schrijver bedoelt, kan je het beste letterlijk nemen wat hij opgeschreven heeft, zonder een eigen interpretatie erop te leggen. Hetzelfde geldt voor Zijn Woord, om erachter te komen wat God bedoelt met de dingen die Hij op heeft laten schrijven, moeten we de Bijbel zo letterlijk mogelijk interpreteren.

Lees hier verder.

Is de Bijbel een zelfhulpboek?

De zelfhulpboeken industrie is wereldwijd meer dan €10 miljard waard. Elk jaar komen er nieuwe boeken bij die beloven dat je leven zal veranderen door hun plan te volgen. De Bijbel wordt door sommigen ook als een zelf-hulp boek gezien, een boek dat je in staat stelt om beter te leven, gelukkiger te zijn, meer zelfvertrouwen te hebben, etc. De vraag is of de Bijbel een zelfhulp boek is, of een God-hulp boek.

Lees hier verder.

vraag

Hoe gaat Calvary Chapel om met onderwijs over de Bijbel?

Dat wij ‘s zondags verklarend preken in de kracht van de Heilige Geest maakt ons echt uniek. Dit betekent simpelweg dat wij de Bijbel uitleggen, boek voor boek, vers voor vers. Op deze manier worden wij er ook toe gedwongen om de ‘moeilijke’ en voor de mens ‘vervelende’ onderwerpen niet uit de weg te gaan. God heeft ons de gehele Schrift gegeven om Hem persoonlijk te leren kennen, om te leren leven zoals Hij het wil, om Hem te leren aanbidden in geest en in waarheid. De apostel Paulus, die de helft van het Nieuwe Testament geschreven heeft zei tegen de kerk in Efeze die hij gesticht had: “…ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God, oftewel het heilsplan van God in zijn volle omvang, te verkondigen.” (Handelingen 20:27) Wij leren onze mensen de Bijbel te kennen en hoe zij zelf de door God gegeven betekenis eruit kunnen halen. Het is praktisch en het is zeer relevant voor vandaag!

 

Wat is inductieve Bijbelstudie?

Al te vaak zeggen christenen dat wanneer zij de Bijbel lezen, zij het niet (echt) snappen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling want God heeft de Bijbel gegeven om het juist wél te kunnen snappen. Christenen snappen het niet, omdat zij niet weten hoe de Bijbel te benaderen, hoe het te lezen.

De vraag is dan, hoe kun je Gods Woord lezen om het te kunnen begrijpen? Hoe hoor je Gods Woord überhaupt te benaderen? Dit is veel gemakkelijker dan je denkt. Door de Bijbel op een eerlijke manier (via de inductieve methode) te benaderen, zal je eruit halen wat er staat.

Door middel van de inductieve Bijbelstudie,  ook wel ‘ontdekkende Bijbelstudie’ genoemd, kun je tot de bedoeling en de betekenis komen van wat er staat. Je kunt gaan begrijpen wie er schrijft, wie de geadresseerde is, onder welke omstandigheden, en tot welk doel. Bovendien zul je in staat worden gesteld om te ontdekken wat het voor jou persoonlijk te betekenen heeft.

Heb je een vraag?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam