Muziekbediening

Muziek speelt in onze eredienst een belangrijke rol.

Hem aanbidden in geest en waarheid

Muziekbediening – tot eer en glorie van God

Johannes 4:23-24 – “(23) Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. (24) God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.”

Muziek speelt in onze eredienst een belangrijke rol. Door middel van muziek en samenzang zingen wij tot en over God. Zoals de naam eredienst aangeeft, is onze eredienst een samenkomst tot eer en glorie van de God van de Bijbel. Muziek helpt ons om datgene naar God te uiten wat in het diepst van ons hart leeft. Muziek helpt ons ook om gevormd te worden naar de Bijbelse standaard voor wie en wat een wedergeboren christen hoort te zijn. Bovendien helpt muziek ons om tot het besef te komen wie God is, wat Hij voor de mens gedaan heeft, en wat Hij voor de christen in petto heeft.

Ja, muziek speelt bij ons een belangrijke rol, maar het is ondergeschikt aan de geest en de waarheid. In vers 24 zegt Jezus dat God Geest is. In Johannes 3 zegt Jezus dat tenzij een mens uit de Geest geboren is, kan hij/zij het Koninkrijk van deze God niet zien of ingaan. Het is dus van essentieel belang dat degenen die God willen aanbidden wedergeboren zijn; anders zingt men alleen maar mee met de liederen, zonder God daadwerkelijk te aanbidden.

Ook moet onze aanbidding gegrond zijn op de waarheid van de Bijbel. Vandaar dat wij zeer consciëntieus zijn in het kiezen van welke liederen wij wél of niet zingen. Elk lied die wij zingen moet theologisch en doctrinair verantwoord zijn. M.a.w., de teksten van de liederen moeten overeenkomen met Wie God is, wie wij zijn en met wat de Bijbel ons leert.

Misschien klinkt dit allemaal erg formeel en zwaar. Integendeel, onze lofprijs en aanbidding zijn wél gewichtig in inhoud, maar de informele en relaxte sfeer maakt dat het aanbidden van God een ervaring is waarin jij mag komen zoals je bent en Hem mag bezingen als een kind op papa’s schoot.

Heb je een vraag?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam