God leren kennen

Ben je nog zoekende naar wat het geloof voor jou betekent? Ontdek hieronder de stappen om God te leren kennen, en lees hoe je het beste kunt beginnen.

Stappen om God te leren kennen

Persoonlijke relatie aangaan

Je bent gemaakt om God te leren kennen op een persoonlijke manier, om een relatie met Hem te hebben door zijn zoon Jezus Christus.

Stap 1

Bewust worden dat je een zondaar bent.

Het maakt niet uit hoe goed we ons leven proberen te leiden, we schieten nog steeds jammerlijk tekort om een volmaakt persoon te zijn. Dat komt omdat we allemaal zondaars zijn. Zonde betekent simpelweg dat we niet kunnen voldoen aan Gods volmaakte standaard van gerechtigheid. De Bijbel zegt: “Niemand is goed, zelfs niet een.” We kunnen niet worden wie we behoren te zijn zonder Jezus Christus.

Stap 2

Erken dat Jezus Christus voor u aan het kruis stierf

De straf voor de zonde is de dood, maar in plaats van die dood aan ons te geven, leed Jezus voor onze dood opdat we door God zouden worden vergeven. De Bijbel vertelt ons dat “God Zijn grote liefde voor ons toonde door Christus te sturen om voor ons te sterven, terwijl we nog zondaars waren.” Dit is het goede nieuws, dat God zoveel van ons houdt dat Hij zijn enige Zoon heeft gestuurd om in onze plaats te sterven wanneer we dat het minst verdienden.

Stap 3

Bekeer u van uw zonde en ga de andere kant op

De Bijbel zegt ons: “Bekeert u van uw zonden en wendt u tot God, zodat uw zonden kunnen worden weggevaagd.” Het woord bekeren betekent onze richting in het leven veranderen. In plaats van voor God weg te rennen, kunnen we naar Hem toe rennen. Als we belijden en berouw hebben, zijn we het met God eens dat we zijn genade en vergeving in ons leven nodig hebben.

Stap 4

Ontvang Jezus Christus in uw leven

Christen worden is niet alleen een geloofsbelijdenis geloven of naar de kerk gaan. Het is dat Christus Zelf zijn intrek neemt in uw leven en hart. Jezus zei: “Zie, ik sta aan de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. ​Als je een relatie met Christus wilt hebben, bid dan gewoon onderstaand gebed en meen het met heel je hart:

“Lieve Heer Jezus, ik weet dat ik een zondaar ben. Ik geloof dat U voor mijn zonden bent gestorven. Op dit moment keer ik me af van mijn zonden en open ik de deur van mijn hart en mijn leven. Ik belijd U als mijn persoonlijke Heer en Redder. Bedankt dat U mij hebt gered. Amen.”

Ik heb God leren kennen, en nu?

Nu je een keuze hebt gemaat om God te leren kennen op een persoonlijke manier, en Jezus Christus hebt beleden als jouw persoonlijke Heer en Redder komen we graag met je in contact. Vul hiervoor het formulier aan het einde van deze pagina in.

Als je wilt weten het betekent om christen te zijn en wat je nu kan doen kun je kijken op onze “christen-zijn” pagina via onderstaande knop.

Heb je een vraag?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam