Inductieve bijbelstudie

Inductieve bijbelstudie is een methode die ook wel ontdekkende bijbelstudie wordt genoemd. Op deze pagina lees je hoe deze methode werkt.

woord voor woord, vers voor vers

Leer de Bijbel begrijpen

Al te vaak zeggen christenen dat wanneer zij de Bijbel lezen, het niet (echt) snappen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling want God heeft de Bijbel gegeven om het juist wél te kunnen snappen. De reden waarom christenen de Bijbel niet snappen is omdat zij niet weten hoe de Bijbel te benaderen, hoe de Bijbel te lezen.

De vraag is dan, hoe kun je de Bijbel lezen om het te kunnen begrijpen? Hoe hoor je de Bijbel überhaupt te benaderen? Nu is dit veel makkelijker dan je denkt. Door de Bijbel op een eerlijke manier (via de inductieve methode) te benaderen, zal je eruit halen wat er staat.

D.m.v. inductieve Bijbelstudie, of laten we het ‘ontdekkende Bijbelstudie’ noemen, kun je tot de bedoeling en de betekenis komen van wat er staat. Je kunt gaan begrijpen wie er schrijft, aan wie er geschreven wordt, onder welke omstandigheden, en tot welk doel. Bovendien zul je in staat worden gesteld om te ontdekken wat het voor jou persoonlijk te betekenen heeft. Met dit document wil ik jullie een aantal basisprincipes en handvatten meegeven om een goede start te kunnen maken.

Ik nodig je uit om te gaan ontdekken wat het bestverkochte boek, de Bijbel jou persoonlijk te zeggen heeft! Als je vragen hebt, neem contact met ons op via de contactpagina.

Gods opdracht aan iedere christen:

“Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.”

2 Timotheüs 2:15

Wat Gods Woord, de Bijbel betreft hoort iedere christen zich te beijveren in het recht snijden ervan. Of anders gezegd, iedere christen hoort zijn best te doen in het juist benaderen, lezen en bestuderen van de Bijbel.

 

 3 manieren om de Bijbel te benaderen

Subjectieve benadering

God geeft je een impressie / indruk / ingeving bij je ‘dagelijkse’ Bijbellezing. Dit kan best mooi zijn en God gebruikt dit vaak met nieuw gelovigen.

Men doet dit door bijvoorbeeld met gesloten ogen de Bijbel openslaan. Maar, vaak wordt er niet gelet op de context; je kunt de tekst dus laten zeggen wat jij wilt! Gevaar: dwaalleer en misleiding! 

Deductieve benadering (idee > Schrift)

Met een bepaald idee in je achterhoofd lees je de Bijbel op zoek naar een bevestiging. De conclusie is vaak al bereikt voordat je Gods Woord in zijn hele verband bestudeerd hebt.

Dit werkt alleen als je idee / onderwerp / stelling correct is (na gedegen inductieve kennis van de Bijbel). Een voorbeeld:

   1. + God is genadig
   2. – God is onrechtvaardig en moordlustig

Inductieve benadering (Schrift > idee)

De bedoeling van de inductieve benadering is om zo open mogelijk te lezen en de Bijbel voor zichzelf te laten spreken.

Dit is de meest zuivere manier van Bijbel lezen want de Bijbel wordt in zijn verband gelezen zonder dat je je eigen meningen of standpunten erin vermengd.

Inductieve Bijbelstudie haalt de rijkdommen uit het Woord van God. Ik geloof dat dit is wat Paulus bedoeld met het recht snijden van het Woord van God. De inductieve benadering is hoe ik, hoe wij in de Calvary Chapel met de Bijbel omgaan.

Ondanks dat de term ‘inductieve Bijbelstudie’ de juiste technische term is, vind ik de term ‘ontdekkende Bijbelstudie’ voor ons gebruik mooier, dus vanaf nu gaan wij het hebben over ‘ontdekkende Bijbelstudie’.

Voorbereiding

Inductieve / ontdekkende Bijbelstudie

Maar, hoe gaat ontdekkende bijbelstudie in z’n werk? Hoe doe je dit? Ik wil het in drie korte stappen uitleggen. Maar eerst de voorbereiding.

Voordat je de Bijbel gaat lezen moet je bidden.

In Psalm 119:18 vroeg David aan God: “Open mijn ogen, zodat ik alle wonderen in Uw Woord kan ontdekken.

En Jezus heeft gezegd: “Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij u de weg wijzen naar de volledige waarheid.”

Johannes 16:13

Nadat je gebeden hebt helpt het als je het hele boek in één keer hardop leest. De Bijbelboeken zijn tot ons gekomen als boekrollen die in één keer hardop gelezen dienden te worden. In de oorspronkelijke tekst was er geen nummering van de hoofdstukken en verzen. Het is dus belangrijk om het eerst in z’n geheel te gaan lezen, desnoods tot meerdere malen toe.

Nu begin je pas met het echt bestuderen van de tekst. En deze stap is eigenlijk de eerste van drie stappen van ontdekkende Bijbelstudie.

Stap 1 – Inductieve Bijbelstudie

Observatie ofwel verkennen

Wat staat er? Het verkennen van de tekst is het nauwkeurig waarnemen wat de tekst feitelijk zegt.

Je moet in deze stap naar de tekst gaan kijken, kijken en nogmaals kijken totdat het kijken ZIEN wordt! Een rechercheur doet grondig onderzoek voordat hij tot zijn conclusies komt, én hij zal nooit de details achterwege laten. Alle mogelijkheden worden altijd nauwgezet onderzocht!

En zo ook moet je de tekst grondig onderzoeken. Trek vooral niet te snel je conclusies!

Nadat je de tekst tot meerdere malen toe gelezen hebt, moet je een aantal vragen gaan stellen; namelijk wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

WIE spreekt er? Over WIE gaat het? WIE zijn de hoofdrol spelers? WIE wordt er genoemd? Tegen WIE wordt het gezegd?

WAT is het onderwerp? WAT zijn de gebeurtenissen, ideeën, onderwijs? WAT of WAAR spreekt hij het meest over? WAT is zijn doel om het (zo) te zeggen? WAT leer je over de mensen, gebeurtenis of onderwijs? WAT voor instructies worden gegeven?

WAAR gebeurde of zal dit gebeuren? WAAR werd dit gezegd?

WANNEER gebeurt of zal dit gebeuren? WANNEER heeft de schrijver het gezegd of geschreven?

WAAROM wordt iets gezegd? Waarom is het noodzakelijk dat dit geschreven wordt? Waarom zou of zal dit gebeuren? Waarom op dit moment, Waarom deze persoon? Waarom was zoveel/weinig aandacht besteed aan deze gebeurtenis?

HOE zal het gebeuren? HOE moet het gedaan worden? HOE is het geïllustreerd?

Probeer ook de sfeer en de gevoelens van de schrijver te proeven. Vergeet niet dat hoe iets gezegd wordt is minstens zo belangrijk als wat er gezegd wordt!

Wat voor emoties uit hij (wanhoop, dankbaarheid, angst, blijdschap, nederigheid, tederheid, conflict)?

Hoe geeft de schrijver zijn boodschap door? Gebruikt hij logische argumenten, is het richtinggevend, gebruikt hij voorbeelden uit de geschiedenis?

Dus, nogmaals, in de verkenningsstap is het de bedoeling dat je alle feiten boven tafel krijgt. Als je eenmaal zeker bent dat je alle feiten hebt verzameld, dan ga je met deze feiten naar de tweede stap.

Stap 2 – Inductieve Bijbelstudie

Interpretatie ofwel verklaren

Wat betekent het? Het verklaren van de tekst laat je zien wat de tekst betekent. Wat betekende het voor de mensen aan wie het werd geschreven

Je moet je in deze stap vooral gaan richten op de betekenis van de feiten die je in de verkenningsstap hebt ontdekt.

Je moet je gaan afvragen waarom per se deze feiten opgeschreven staan.

Je moet je gaan afvragen wat de tekst zou betekenen voor de mensen die het in de Bijbelse tijd, context en cultuur hebben gehoord of gelezen.

En je moet je gaan afvragen wat de tekst zou betekenen in onze tijd, anno nu.

Als je zeker bent dat je weet wat de tekst betekent, in zowel de oorspronkelijke context als voor nu, dan kan je het gaan toepassen in je eigen leven. Dit is dan ook de derde stap.

Stap 3 – Inductieve Bijbelstudie

Toepassing ofwel verwerken

Wat betekent het voor mij? Bij het verwerken van de tekst wordt de Bijbel pas persoonlijk. Het is in deze stap dat het Woord van God voor jou persoonlijk tot leven komt omdat de Heilige Geest in deze stap persoonlijk tot jouw hart zal spreken.

Ten eerste is het in deze stap echt een must om God de Heilige Geest de ruimte te geven om tot jouw hart te laten spreken.

Hier zal de Heilige Geest jou laten zien wat het voor jou betekent en wat God wil dat je ermee doet.

In deze stap stel je jezelf persoonlijke vragen:

  1. Is er een voorbeeld die ik dien te volgen?
  2. Is er een zonde die ik dien te verzaken/verlaten?
  3. Is er een fout/foute gedachte waarvan ik mij moet bekeren?
  4. Is er een valkuil die ik dien te vermijden?
  5. Is er een belofte waar ik aanspraak op kan doen?
  6. Is er een gebod/bevel die ik dien te gehoorzamen?
  7. Wat zal er concreet in mijn leven moeten gaan veranderen? Gewoontes? Patronen?
  8. Welke stappen moet ik gaan zetten?

Dit lijkt op een hoop werk! En in het begin zal het best wel lastig zijn om het onder de knie te krijgen. Maar, als je het eenmaal eigen hebt gemaakt, dan gaat het echt vanzelf.

De drie stappen: observatie, interpretatie en toepassing oftewel; verkennen, verklaren en verwerken horen absoluut in deze volgorde gedaan te worden. Maar, je zult merken dat naarmate je er aan gewend zal raken, deze drie elkaar hier en daar overlappen.

Heb je een vraag?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam