Kijk & Luister

Kun je de eredienst niet fysiek bijwonen, volg de dienst dan de livestream van Calvary Chapel Haarlemmermeer waar je ook bent via YouTube of Facebook. Elke zondag vanaf 10.30 uur
AbonneerLive Stream

lezingen

Het Woord van God staat centraal

Als bijbelgetrouwe gemeente bestuderen en onderwijzen we de Bijbel, hoofdstuk voor hoofdstuk en vers voor vers. De Bijbel leert dat de Heilige Geest door het Woord in de harten van mensen werkt, ze heiligt en verandert naar het evenbeeld van Jezus Christus.

De livestream van Calvary Chapel Haarlemmermeer is daarbij een middel dat we, dankzij Gods genade, mogen inzetten tot opbouw van een ieder die kijkt of luistert. Het is ons verlangen dat de kijker en luisteraar diep bewogen wordt door het Woord van God en een verlangen krijg om zelf Zijn Woord te luisteren. Daarnaast biedt de livestream de kans om hen die (nog) niet in de mogelijkheid zijn om onze eredienst te bezoeken, mee te laten delen in de samenkomst. Bekijk via onderstaande de studies van de afgelopen erediensten.

De Bijbel

Al te vaak zeggen christenen dat wanneer zij de Bijbel lezen, het niet (echt) snappen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling want God heeft de Bijbel gegeven om het juist wél te kunnen snappen. De reden waarom christenen de Bijbel niet snappen is omdat zij niet weten hoe de Bijbel te benaderen, hoe de Bijbel te lezen.

Heb je een vraag?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam