Waarom Calvary Chapel

Wij helpen mensen Jezus te leren kennen als hun persoonlijke Heer en Verlosser. God kennen en Hem kenbaar maken. Daar draait het bij ons om.

WAT JE KUNT VERWACHTEN

Atmosfeer

Bij Calvary Chapel ervaar je vriendelijke mensen, eigentijdse aanbiddingsmuziek en een relevante boodschap uit Gods Woord. Vers voor vers onderwijs staat centraal en het hele Woord wordt onderwezen.  Dit allemaal in een relaxte omgeving en sfeer. Wij willen dat iedereen zich zo welkom mogelijk voelt. Bekijk ook de opnames van onze diensten om een indruk te krijgen hoe een gemiddelde dienst eruit ziet.

Kom en wees jezelf

Iedereen is welkom en wordt aangemoedigd om te komen zoals je bent. Bij ons hoef je jezelf niet beter voor te doen; het masker mag je thuis laten. De Bijbel leert ons dat God ons hart belangrijker vindt dan onze kleding (1 Samuel 16:7). Dus we dragen alledaagse en comfortabele kleding.

Op deze pagina’s maak je (digitaal) kennis met Calvary Chapel. Wij hopen je hiermee een indruk te geven wie wij zijn, waar wij voor staan en waar wij vandaan komen. Mocht je naar aanleiding van je bezoek aan onze website vragen hebben, schroom niet om contact met ons op te nemen.

Muziekbediening Calvary Chapel Haarlemmermeer

Muziek

 

Muziek speelt in onze eredienst een belangrijke rol. Door middel van muziek en samenzang zingen wij tot en over God. Onze aanbidding moet gegrond zijn op de waarheid van de Bijbel. Wij zijn daarom zeer bewust in het kiezen van welke liederen wij wél of niet zingen. Het aanbidden van God een ervaring is waarin jij mag komen zoals je bent en Hem mag bezingen als een kind op papa’s schoot.

verbinding met jezus

Een gemengd gezelschap

Mensen die midden in de samenleving staan; mensen met allerlei sociale, economische en etnische achtergronden; een gemengd gezelschap. Wij zijn gewoon wie we zijn en iedereen wordt hartelijk ontvangen, geaccepteerd en geliefd.

Wat ons bindt is Jezus Christus; Zijn liefde voor ons en onze liefde voor Hem en voor elkaar. Zonder elkaar (pro)actief en praktisch lief te hebben, hebben wij geen recht om onszelf christenen te noemen. (Johannes 13:34)

 

Voor iedereen toegankelijk

Wij geloven dat God de Calvary Chapel beweging heeft opgericht om Jezus Christus voor iedereen toegankelijk te maken. Wij zijn informeel en benaderbaar in hoe wij ons voor iedereen openstellen. Wij doen ons uiterste best om iedereen zich welkom te laten voelen; een thuisgevoel te geven. Wij willen zeker niemand afwijzen. Kortom, wij willen alle obstakels uit de weg ruimen zodat iedereen, jong en oud, zonder enige schroom, in contact met Jezus Christus kan komen.

Dat wij ’s zondags verklarend preken in de kracht van de Heilige Geest maakt ons echt uniek. Dit betekent simpelweg dat wij de Bijbel uitleggen, boek voor boek, vers voor vers. Op deze manier worden wij er ook toe gedwongen om de ‘moeilijke’ en voor de mens ‘vervelende’ onderwerpen niet uit de weg te gaan. God heeft ons de gehele Bijbel gegeven om Hem persoonlijk te leren kennen, om te leren leven zoals Hij het wil, om Hem te leren aanbidden in geest en in waarheid. De apostel Paulus, die de helft van het Nieuwe Testament geschreven heeft zei tegen de kerk in Efeze die hij gesticht had: “…ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God, oftewel het heilsplan van God in zijn volle omvang, te verkondigen.” (Handelingen 20:27) Wij leren onze mensen de Bijbel te kennen en hoe zij zelf de door God gegeven betekenis uit de Bijbel kunnen halen. Het is praktisch en het is zeer relevant voor vandaag!

Ben je toe aan totaal iets anders? Ben je vermoeid of uitgeput? Of ben je op zoek naar (meer) betekenis in je leven? Zo ja, dan nodigen wij je uit om acht te slaan op de woorden van Jezus, Die zegt: “Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht.” (Mattheüs 11:28-30)

Mocht je geen kerkelijk thuis hebben of ben je op zoek naar naar de plek waar God jou mogelijk wil hebben, dan ben je van harte uitgenodigd om met ons de God van de Bijbel te leren kennen zoals Hij gekend wil worden. God kennen en Hem kenbaar maken. Het is echt genieten!

Heb je een vraag?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam