Van tent naar eeuwig huis, door de Geest

Van tent naar eeuwig huis, door de Geest

2024.0519 – Van Tent Naar Eeuwig Huis, Door De Geest 2 Korinthe 5:1-10 [CC Haarlemmermeer, 19 mei 2024] Alle Schriftreferenties zijn genomen van de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders aangegeven INTRODUCTIE Sla alsjeblieft je Bijbel open naar 2 Korinthe...