Zachtmoedigheid als vrucht van de Geest

Zachtmoedigheid als vrucht van de Geest

2023.0611 – Zachtmoedigheid als Vrucht van de GeestGalaten 5:22 [CC Haarlemmermeer, 11 juni 2023]Alle Schriftreferenties zijn genomen van de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders aangegeven INTRODUCTIESla alsjeblieft je Bijbel open naar Galaten hoofdstuk 5...