Mannendag 2020 door Juënney Holder

Mannendag 2020 door Stan Marinussen

Sta op, oh mannen Gods Rise up, o men of God! Sta op, oh mannen Gods. Dit is een prachtig lied dat eenieder van ons die wedergeboren is, oproept tot grootse dingen; dingen van eeuwigheidswaarde. Sta op, oh mannen Gods, wees klaar met geringere dingen Geef heel je...