“Daarna ging de hele bevolking van het land naar het huis van de Baäl en brak dat af; zijn altaren en zijn beelden braken zij volledig in stukken. Mattan, de priester van de Baäl, doodden zij voor de altaren. De priester stelde de ambten weer in voor het huis van de HEERE.” (2 Koningen 11:18) Nadat de nieuwe koning van Juda, de jonge Joas, aangesteld was, werd er een verbond gesloten tussen het volk en God (2 Koningen 11:17). Een resultaat van dat verbond was dat het volk de afgodentempels ging afbreken, inclusief het doden van de priester(s) die daar dienden. Men ging afbreken om op te bouwen.

Afbreken om op te bouwen

De afgoden, hun tempels en hun priesters zorgden ervoor dat de relatie van Israël met hun God niet was zoals die moest zijn. Onderdeel van de 10 geboden was dat Israël geen andere goden mocht hebben (Exodus 20:2); vanaf het begin maakte God dit duidelijk. Herhaaldelijk roept Hij Israël op om in te zien dat Hij alleen God is, de Enige (Jesaja 45:5). Om terug te gaan naar die relatie, moesten de afgodentempels afgebroken worden. Afbreken om op te bouwen vereiste dat Israël radicale keuzes maakte, vóór God en tégen de afgoden.

Efeze 4 roept jou op om je oude leven af te leggen en je nieuwe leven aan te doen. Er wordt gesproken over het ‘uit doen van de oude mens’ (Efeze 4:20-22) en het aandoen van de nieuwe mens (Efeze 4:23-24). De oude mens moet continu afgebroken worden, zodat de nieuwe mens kan leven. Dit is wat Paulus bedoelt wanneer hij in Galaten 2:20 spreekt over dat Jezus in hem leeft. Jezus in hem moet opgebouwd worden, het leven naar wat Jezus in hem wil doen. Het oude leven moet afgebroken worden; afbreken om op te bouwen.

Heiliging

Het heiligingsproces is het proces dat iedere christen in gaat vanaf het moment dat je tot geloof komt. God wil dat je meer op Jezus gaat lijken (Romeinen 8:29), dat je heilig leeft zoals Hij heilig is (1 Petrus 1:15-16). God gaat afbreken om op te bouwen; Hij gaat afbreken wat niet naar Zijn wil is. Tegelijk gaat Hij bouwen wat Hij wel in je leven wil zien; de nieuwe natuur die je hebt (2 Korinthe 5:17) moet meer en meer tot uiting gaan komen. Dat wil Hij opbouwen, daar werkt Hij aan in je leven.

Dat doet Hij door allerlei dingen heen; door goede en blijde omstandigheden. Daarin leert Hij je om Hem te danken, Hem in alles te zoeken; zelfs als het leven zegt dat je Hem niet nodig hebt. Tegelijk leert God je van alles door pijn, moeite, vragen, verdriet. Hij wil dat je in die situaties, hoe pijnlijk ook, leert vertrouwen op Zijn genade (2 Korinthe 12). In jouw hart wil Hij een onwankelbaar vertrouwen opbouwen, een liefde voor Hem die alles kan doorstaan.

Afbreken om op te bouwen is een levenslang proces; een proces waarbij God uit je zal snijden wat Hij weg wil hebben (Johannes 15). En dat is niet altijd pijnloos; het is pijnlijk, maar goed voor je ziel. In dit alles mag je leren dat Hij God is, dat Hij van je houdt. Je mag Hem leren kennen zoals Hij is, zoals je Hem alleen leert kennen in de stormen van het leven. Sommige lessen kan je niet leren als het leven goed is, als alleen de zon schijnt; sommige lessen leer je alleen in de storm.

God vertrouwen

In het proces van afbreken om op te bouwen, is het heel menselijk om te twijfelen aan God. Satan wil ook dat je gaat twijfelen aan God. Twijfelen aan Zijn liefde, Zijn genade, Zijn barmhartigheid, etc. Je zal gaan denken dat God je straft, dat Hij klaar met je is of dat je nu echt te ver bent gegaan. En toch mag je leren dat Hij is Wie de Bijbel zegt dat Hij is. Je mag God leren vertrouwen, juist midden in pijn, vragen, moeite, vreugde en blijdschap. In en door alles heen mag je gaan zien dat Hij God is en dat je Hem 100% kan vertrouwen.

Dat is wel een keuze; je gevoel kan namelijk iets heel anders zeggen. Mensen om je heen kunnen iets anders zeggen, de vijand zal je zeker iets anders vertellen. Afbreken om op te bouwen is niet altijd leuk, het is wel goed. Het voelt niet altijd goed, het levert wel de beste resultaten op. Israël had dit nodig om God toegewijd te kunnen zijn; jij hebt dit nodig om echt volledig voor God te leven. Laat jij God afbreken? Laat jij God opbouwen? Volg je Zijn plannen, zelfs als dat pijn doet?

Als je vragen hebt, schroom niet om ze te stellen.