Aan wie sta jij ter beschikking?

Romeinen 6:9-14 (24-1-2021) Aan wie sta jij ter beschikking?

Vandaag gaan we verder met de studie in Romeinen 6:9. We zien tot nu toe in deze prachtige studie dat God ons rechtvaardig voor Hem wil stellen. Hij wil dat we geloven in Jezus als Zoon van God (Johannes 20:31), zodat onze zonden vergeven worden. En zodra we geloven, begint het heiligingsproces; wat alleen door genade is.

Vorige week hebben we gezien dat we geen slaaf van de zonde horen te zijn. Vanochtend gaat God ons vragen ‘aan wie sta jij ter beschikking?’

v9-10 Dood en leven

Paulus schrijft de christenen in Rome, om ze te leren hoe God wil dat ze leven. Hij heeft laten zien dat we in nieuw leven horen te wandelen (v4), dat we verenigd zijn met Jezus’ dood en opstanding (v5) en dat we daarin niet meer de zonde maar God dienen (v6).

  • Jezus’ dood en opstanding is van groot belang voor onze heiliging. Zonder Zijn dood was nieuw leven niet mogelijk, door Zijn dood zijn we positioneel heilig (Hebreeën 13:12). Door Zijn opstanding kunnen we nu leven voor God, o.b.v. geloof.

Door Jezus’ werk aan het kruis (v9) heerst de dood niet meer, God regeert in ons. God is een God van leven, in Zijn perfecte schepping in Genesis 1 was er geen dood. Dood is het gevolg van zonde, niet van God en Zijn scheppende werk.

  • Toen Jezus opstond uit de dood, toen Hij de zonde en dood overwon, had de dood nooit meer macht over Hem. Hij zou nooit meer kunnen sterven, want Hij leeft nu in Gods perfectie.
    • Jezus moest naar de aarde komen, Mens worden, zodat de dood wel over Hem kon regeren. Als Hij geen mens geworden was, had Hij nooit de straf kunnen betalen. In Zijn Goddelijkheid had Hij nooit dood kunnen gaan, daarom legde Hij dat af (Filippenzen 2).