Achtergrond van Johannes en zijn eerste brief

Achtergrond van Johannes en zijn eerste brief

1 Johannes 1:1-3

Om samen meer te kunnen begrijpen van deze brief en waarom Johannes bepaalde dingen geschreven heeft, zullen we vandaag gaan kijken naar de achtergrond van Johannes en deze brief. Dit gaat ons helpen om te snappen waarom Johannes zo bezig is met bepaalde dingen zo duidelijk maken in zijn brief. Kerkvaders Iraneus, Eusebius, Polykrates en anderen, getuigen van het feit dat de apostel Johannes in Efeze geleefd heeft. De christelijke traditie leert ons dat Johannes voorganger was van de kerk in Efeze. Men neemt daardoor aan dat zijn brieven een bepaalde connectie hebben met de stad Efeze en met de dingen die er daar gebeurden.