Alle dingen werken mee ten goede

Romeinen 8:28 (12-9-2021) Alle dingen werken mee ten goede

Afgelopen zondag hebben we samen gezien dat de Geest leidt in ons lijden. Hij is bij ons, Hij pleit voor ons, om ons aan het bidden te krijgen. We hebben gezien dat we Bijbels, o.b.v. een echte relatie met Jezus en vol ontzag voor God moeten bidden.

  • Vanochtend pakken we de studie op met een van de bekendste verzen uit de Bijbel, Romeinen 8:28. God laat zien: alle dingen werken mee ten goede.

v28 Alle dingen werken mee ten goede

Het is belangrijk, cruciaal zelfs, voor het begrijpen van Gods Woord, om naar de context van een vers te kijken. Zonder de context weten we niet wat er echt gezegd of bedoeld wordt. Zeker ook bij dit bekende, geliefde vers is dit van groot belang. Alleen dan zullen we begrijpen wat God bedoelt met 'alle dingen werken mee ten goede'

  • Paulus is aan het uitleggen over heiliging vanuit Gods perspectief (Romeinen 8), specifiek over lijden in het proces van heiliging (v18-30). Dit is een vers dat in de context staat van lastige, pijnlijke, moeilijke dingen die we meemaken.
    • De dingen die ervoor zorgen dat je de toekomst niet helder meer ziet (v18), dat je situatie hopeloos lijkt (v19-25), dat je niet meer weet hoe of waarvoor te bidden (v26-27). Ook dat is allemaal onderdeel van heiliging, van meer op Jezus gaan lijken.