Alleen Gods oordeel is correct

Eerste indrukken zijn snel gemaakt. De een zegt binnen 10 seconden, de ander sneller; maar wij denken snel te weten wie iemand is, hoe die persoons karakter is, waarom die persoon dingen doet, etc. We hebben heel snel ons oordeel klaar over mensen. Wanneer we dat oordeel hebben gemaakt, houden we daar verrassend sterk aan vast.

  • Ook vanochtend, hier, hebben we allemaal ideeën over iedereen die we gezien hebben. Je vindt mensen misschien raar, gezellig, arrogant, lief, etc. op basis van wat je ziet en hoe jij oordeelt.

Aan de hand van het oordeel dat we over iemand hebben, gaan we iemand ook op een bepaalde manier behandelen. Mensen die we aardig denken te vinden behandelen we anders dan mensen waar we een negatief oordeel over hebben.

Door ons oordeel denken we dat er allerlei soorten mensen zijn. Door onze zintuigen, ogen, neus, oren, etc. denken we ook dat er soorten mensen zijn. DNA leert ons dat er 1 soort mens is, namelijk de mens. Er is geen verschil in DNA tussen mensen met meer of minder pigment (huidskleur), de ene of de andere cultuur, woonplaats, taal, o.i.d. Allemaal hebben we heel complex, uniek, maar in beginsel gelijk DNA in ons. Alle mensen stammen af van 1 set aan voorouders.