(als) Gods lichaam dienen

Romeinen 12:4-5 (als) Gods lichaam dienen

Vorige week hebben we in v3 gezien dat we moeten ‘denken in bescheidenheid’. Dat is Bijbels denken over jezelf en vooral over God. Een juist zelfbeeld begint bij God zien, bij zien Wie Hij is. Dat leidt tot juist denken over jezelf, wat weer aanzet tot Hem juist dienen (v4-21).

  • Vanochtend kijken we naar v4-5, waarbij Paulus ons wijst op ‘(als) Gods lichaam dienen’.

v4-5 (als) Gods lichaam dienen

In het praktisch maken van alles dat hij eerder gezegd heeft (H1-11), wijst Paulus ons op daden. Hij wil dat het Evangelie te merken is aan ons leven, aan onze daden. Volledige overgave (v1), vernieuwd denken (v2) en bescheiden denken (v3) zijn totaal anders dan de wereld.