De belijdenis van Petrus maakt mij een collega van God – Mattheüs 16:13-20

De belijdenis van Petrus maakt mij een collega van God

Mattheüs 16:13-20

  1. In mijn voorbereiding op de studie van vanmorgen ging ik op zoek naar de belangrijkste levensvragen die men zichzelf, anno 2014 moet stellen.
Er zijn natuurlijk verschillende oogpunten waaruit de vragen voort kunnen komen. Als je bijv. een evolutionist zijn top 10 levensvragen op laat schrijven dan zal zijn top 10 er anders uit zien dan als je het aan een Buddhist zal vragen. Waar ik naar zocht en wat ik ook gevonden heb zijn meer alge-mene levensvragen die een doorsnee Nederlander evt. zou stellen. Dit is wat ik gevonden had: (PowerPoint)
  1. Top 10 van levensvragen die u zichzelf kunt stellen:
  2. Dit zijn op zich geen verkeerde vragen, maar ik zou deze persoonlijk niet als de top 10 levensvragen beschouwen.
  3. Wat hebben deze 10 vragen gemeen?
    1. Zij hebben allemaal met het tijdelijke, vergankelijke en kwetsbaar leven hier op aarde te maken.
 
  1. Waar wij vanmorgen in onze studie van het Evangelie van Mattheüs naar gaan kijken is DE allerbelangrijkste vraag die men zichzelf hoort te stellen.
    1. Want, deze vraag weegt oneindig veel zwaarder dan alle andere levensvragen bij elkaar opgeteld. En het is een vraag waarmee elk mens te maken zal krijgen.
Vanmorgen pakken wij het op in Mattheüs 16:13 Mattheüs 16:13-20