De beloning is de kosten waard – Mattheüs 10:34-42

De beloning is de kosten waard

Mattheüs 10:34-42

  1. Hebben jullie iemand ooit horen beweren dat er tegenstrijdig-heden in de Bijbel staan?
    1. Als iemand hiermee aankomt, moet je meteen je Bijbel te voorschijn halen en hen vragen om jou een voorbeeld ervan te laten zien.
      1. De meeste mensen zullen op dat moment terug gaan krabbelen en zeggen dat zij niet precies weten waar ze staan, maar ze zijn er wel zeker van dat ze er zijn. . .
    2. Nu, één zo’n schijnbare tegenstrijdigheid zullen wij vanmor-gen in Mattheüs 10 tegenkomen.
Mattheüs 10:34-42