Bergen verzetten – Mattheüs 21:18-32

Bergen verzetten

Mattheüs 21:18-32

 1. Vanmorgen pakken wij het op in Mattheüs 21:18 en hopelijk maken wij hoofdstuk 21 vandaag af.
  1. Zoals ik aan het begin van hoofdstuk 21 zei zitten wij nu in de laatste week van het leven van Jezus voordat Hij gekrui-sigd wordt.
  2. De intocht in Jeruzalem vondt plaats op de zondag en de tempelreiniging vondt plaats op de maandag.
  3. Twee verzen, 18 en 19, waar wij het verslag van Mattheüs vandaag oppakken, vondt plaats vóór de tempelreiniging. En vanaf het vers daarna, vers 20 zitten is het al dinsdag.
   1. De reden waarom ik dit aangeef is omdat Mattheüs, in zijn schrijven meer geintereseerd is in het overbrengen van de inhoud, dan de exacte chronologische volgorde van de gebeurtenissen.
    1. Als je het parallel verslag van Markus 11 leest dan zie je een duidelijke chronologische volgorde, én Mar-kus geeft ook aan dat Mattheüs 21:19 op de maandag plaats vondt en Mattheüs 21:20 op de dinsdag.