Bestemd om op Jezus te lijken

Romeinen 8:29- (10-10-2021) Bestemd om op Jezus te lijken

Vorige week hebben we gekeken naar het statement: ‘God gebruikt alles ten goede’ (v28). We hebben gezien wat ‘alles’ betekent en hoe dit vers praktisch wordt in onze levens. Het was echt een zegen om te zien hoe God alle situaties van het leven kent en gebruikt.

v29 God bestemd ons ergens voor

Romeinen heeft als hoofdthema rechtvaardiging. Door de hele brief heen is dat wat Paulus laat zien. Hij laat de noodzaak voor rechtvaardiging zien (H1-3), de weg naar rechtvaardiging (H4-5) en rechtvaardig leven (H6-8). In dat alles is het heel duidelijk dat geloof de weg is naar redding.

Romeinen 8 gaat over heiliging, specifiek heiliging vanuit Gods perspectief. God laat zien wat Hij doet, wat Hij gebruikt, hoe Hij christenen meer heilig laat leven. Onderdeel daarvan is dat er geen verdoemenis meer is (v1), Zijn kind zijn (v15) en lijden (v18-30).

Laten we alle discussie die er is rond deze verzen laten voor wat het is, en simpelweg naar de tekst kijken die God ons gegeven heeft. In v28 hebben we gezien dat mensen God liefhebben en dat diezelfde mensen “overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.”

Paulus zegt dat “hen”, “van tevoren gekend” zijn door God. Dat zijn de mensen die God “er ook van te voren toe bestemd heeft om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn,” Dit vers is een geweldige geruststelling voor ons, omdat dit Gods plan laat zien. Je bent bestemd om op Jezus te lijken.