Bidden vanuit de juiste motieven – Mattheüs 6:5-8

Bidden vanuit de juiste motieven

Mattheüs 6:5-8

 1. Wij, die al een tijdje in Gods huisgezin meedraaien weten dat Jezus de Meester is en zijn navolgers, Zijn discipelen oftewel, Zijn leerlingen.
  1. Het was in Jezus’ tijd gebruikelijk dat een Rabbijn (Joods godsdienstleraar) een groepje leerlingen had die Hij onder zijn hoede nam en deze discipelde oftewel onderwees.
  2. De groep mannen die Jezus persoonlijk had uitgekozen, onder Zijn hoede nam en onderwees noemt de Bijbel de twaalf discipelen of de twaalf apostelen. En Jezus heeft de twaalf drie jaar lang, dag-in-en-dag-uit gediscipeld/onderwezen.
  3. En ergens in het laatste levensjaar van Jezus, staat in de Evangeliën dat de discipelen Jezus vroegen om hen iets te leren doen. Weten jullie wat dat is?
   1. Lukas 11:1 – “En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.”
  4. Op het eerste gezicht lijkt het mij een heel vreemd verzoek van de discipelen om Jezus te vragen hen te leren bidden, want elke Jood van die tijd bad minstens drie keer per dag.