Blijf in Gods goedheid

Romeinen 11:22- (21-5-2023) Blijf in Gods goedheid

Vorige week hebben we gezien in Romeinen 11 dat Paulus ons oproept om de Heere te vrezen. We hebben gezien dat we Zijn trouw kunnen zien, mensen jaloers horen te maken richting God en dat we God-vrezend horen te leven.

  • Vanochtend gaan we verder in Romeinen 11, waarbij we Paulus’ oproep zien: Blijf in Gods goedheid.

v22-24 Blijf in Gods goedheid

Paulus is de kerk in Rome aan het uitleggen over Gods trouw naar Israël (H9-11). Hij is aan het bewijzen uit het OT dat God genadig en trouw is (v1-12), dat Hij bezig blijft met Zijn volk en dat Hij nog steeds wil dat ze gered worden (v13-21). God heeft ook een rol voor ons heidenen daarin.

Dit is geen ‘strenge’ opdracht, dit is een opdracht uit liefde. In Hem blijven is een liefdevol iets, is gebaseerd op en draait om Zijn liefde. Blijf die liefde leren kennen, blijf Hem opzoeken; spendeer tijd met Hem in het Woord, in gebed, samen met broeders en zusters maar ook alleen.

  • Kies voor Hem, maak tijd voor Hem. Dat is waar dit over gaat. Ook als je een keer valt in zonde, of vastzit ergens. Blijf terugkomen bij Hem. David wordt een man naar Gods hart genoemd (Handelingen 13:22). In al zijn falen kwam hij terug bij God. Dat moeten wij ook doen.
  • Er is hoop voor mensen die God (nu) afwijzen

Romeinen 11:23 “En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten.”

Er is zoveel hoop, voor ieder mens. Hij kan en wil iedereen tot Zichzelf trekken; zelfs wanneer wij denken dat het te laat is, is het zeker niet te laat. Hij is in staat om afgerukte takken nieuw leven te geven; wie zijn wij dan om te zeggen dat iemand te ver heen is?

  • Blijf net als Paulus bidden, blijf hopen, blijf God dienen. Hij wil dat mensen terugkomen bij Hem, Hij wil opnieuw enten. Laten wij de hoop niet verliezen, waar God nog steeds hoop heeft en geeft.

Christen, blijf in Gods goedheid; dat heb je nodig.

  • Hoe goed ken jij God? Leer Hem (beter) kennen.
  • Er is en je hebt zekerheid van redding; houd je aan Hem vast.
  • Blijf in Hem, blijf in Gods goedheid.
  • Er is hoop; houd je vast aan Degene Die hoop geeft.

Johannes 15:9 “Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.”

[/expand]