Blijf in Hem; alleen door Zijn liefde

Blijf in Hem; alleen door Gods liefde

We zijn bezig met kijken naar een kritieke eigenschap van ons christelijk leven: ‘Blijf in Hem’. Vorige week hebben we dit bekeken aan de hand van Johannes 15:1-5, waarin Jezus ons laat zien dat Hij de wijnstok is en wij de ranken.

  • Vanochtend gaan we verder op het thema ‘Blijf in Hem’, specifiek gaan we dan kijken naar: ‘Blijf in Hem, alleen door Gods liefde’.

1 Korinthe 1:30 “Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,”

In dit vers zit ontzettend veel van Gods goedheid, genade, trouw en vooral van Zijn liefde. Ondanks dat Zijn liefde niet met naam en toenaam genoemd wordt, is Zijn liefde wel heel erg aanwezig. En dat is precies wat we nodig hebben, dat is precies hoe we in Hem kunnen blijven.

  • Paulus zegt namelijk tegen de Korinthiërs, “uit Hem bent u in Christus Jezus”. Het is dus puur en alleen door God Zelf dat het mogelijk is om in Jezus te zijn en in Hem te blijven. Hij is de basis, Hij is het begin van ‘Blijf in Hem’. Zonder God Zelf is dit niet mogelijk.

Dat is iets dat we door het Woord heen terug zien komen, we zien dat God aan de basis staat van wat wij nodig hebben als mensen.