Blijf in Hem, met alles dat je bent

Blijf in Hem; met alles dat je bent

We hebben nu al 3 weken gekeken naar het idee van ‘Blijf in Hem’, een kritieke eigenschap van ons christen zijn. Als we dit niet doorhebben, zullen we zelf als christen moeten leven en zelf de kracht moeten opbrengen om dit te doen. Blijf in Hem, zodat je alles van Hem kan verwachten.

  • We hebben gekeken naar Johannes 15, waar Jezus spreekt over de wijnstok en de ranken. In 1 Korinthe hebben we gezien dat we door Zijn liefde in Hem kunnen blijven. Efeze 2 heeft ons gewezen op dat we met alles dat we hebben in Hem horen te blijven.
    • Vandaag gaan we zien: Blijf in Hem, met alles dat je bent.

Dit is een belangrijke invalshoek, omdat dit ingaat op onze identiteit. Identiteit is een hot-topic van tegenwoordig, waarin er veel verwarring is. Heel veel mensen zijn verward over hun identiteit, over waar hun identiteit op gebouwd is. We mogen dan zien dat Hij vaststelt wie je bent.

2 Korinthe 5:17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”