Blijf in Hem, met alles dat je hebt

Blijf in Hem; met alles dat je hebt

We zijn al 2 weken aan het kijken naar een kritieke eigenschap van ons christen zijn: in Christus blijven. We hebben gezien dat Hij de wijnstok is en wij de ranken, we hebben gezien dat we in Hem allerlei zegeningen van God krijgen. Dit onderwerp gaat echter nog veel verder dan dat.

  • Vandaag gaan we kijken naar: Blijf in Hem; met alles dat je hebt.

Efeze 2:10 “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”

God heeft ons gered uit genade, door geloof (v8-9), niet uit werken van de mens. Het is Gods gave dat we gered zijn uit genade, dóór geloof. We mogen leren leven naar die gave, we mogen die gave leren waarderen voor wat het echt is.

  • Onderdeel van dat waarderen van die gave, is het beseffen dat God je niet alleen gered heeft om het gered zijn. Hij heeft je gered, “geschapen in Christus Jezus” met een specifiek doel: “om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”