Ik ben die blinde, dove en verlamde – Mattheüs 15:21-39

Ik ben die blinde, dove en verlamde

Mattheüs 15:21-39

  1. Vorige week zagen wij dat Jezus de huichelarij van de schrift-geleerden en de Farizeeën aan de kaak stelde.
    1. De schriftgeleerden en de Farizeeën beschuldigde Zijn discipelen van het overtreden van hun regels, hun tradities.
    2. Maar Jezus beschuldigde hén op Zijn beurt van het krach-teloos, oftewel het ongeldig maken van het Woord van God, de Heilige Schrift; in het bijzonder het 5e gebod.
  2. Waar het uiteindelijk om gaat zegt Jezus is niet het uiterlijk vertoon van allerlei “godsdienstige” en religieuze praktijken of rituelen, maar het hart van de mens.
Bij God gaat het om het hart van de mens; de zetel van alle gedachten, gevoelens, motivaties, verbeeldingskracht, enz.
  1. Vandaar dat er in Spreuken 4:23 staat: “Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.”
“Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.” (het boek)
  • Door de huichelarij van de schriftgeleerden en Farizeeën aan de kaak te hebben gesteld heeft Jezus geen vrienden gemaakt. Sterker nog het Joh. Evang. verteld ons dat zij op zoek gingen naar een manier en een gelegenheid om Jezus te vermoorden.
Vanmorgen pakken wij het op in Mattheüs 15:21. Mattheüs 15:21-39