Carte blanche of niet? – Mattheüs 7:7-12

Carte blanche of niet?

Mattheüs 7:7-12

 1. Vier weken geleden alweer, heeft Maarten een begin gemaakt aan Mattheüs 7.
  1. Het gedeelte dat Maarten heeft behandeld heeft voorname-lijk te maken met een overkritische houding jegens je broer of zus in Christus.
   1. Waar Jezus in vers 1-6 tegen ingaat is de zelfingeno-men houding van de mens waarin men anderen lopen af te kraken.
    1. Dit bedoelt Jezus met “Oordeel niet”.
   2. Vervolgens, in vers 7-11 spreekt Jezus over gebedsverho-ring en dan sluit Hij dit gedeelte af met wat vaak “de gulden (gouden) regel” genoemd word, “the golden rule”.
    1. Deze gulden regel is het meest eenvoudige en tegelijkertijd het meest diepgaand gebod die Jezus ons geeft. Jezus zegt:
     1. Vers 12 – Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.
      1. Dit heeft puur te maken met hoe wij, die weder-geboren zijn, met mensen om horen te gaan.
     2. En wat Jezus hier zegt is simpelweg een andere manier om het één-na-grootste gebod in de Bijbel te verwoorden.
      1. Mattheüs 22:34-40 – 34Toen de Farizeeën ge-hoord hadden dat Hij de Sadduceeën de mond ge-snoerd had, kwamen zij bijeen. 35En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: 36Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dit is het eerste en het grote gebod. 39En het tweede, hier-aan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.
 • De reden waarom ik dit aanhaal is omdat Jezus het hier over het liefhebben heeft, en dat het oordelen, oftewel het overma-tig kritisch zijn jegens je broer of zus totaal geen plaats heeft in het Koninkrijk van God.
  1. Dit is waarom Jezus zegt: “Oordeel niet”.