Communicatie, intensiveer de intimiteit – Genesis 2:24

Communicatie, intensiveer de intimiteit

Genesis 2:24

In de eerste sessie hebben wij gezien dat Gods bedoeling voor het huwelijk, gezelschap is. Communicatie, intensiveer de intimiteit Het was niet goed dat Adam alleen was en zo heeft God Eva geschapen, waarmee Adam zijn leven kon delen en andersom. In de tweede sessie hebben wij gezien dat Gods doel voor het huwelijk, eenheid is. Gezelschap in het huwelijk is fundamenteel, maar God heeft meer op het oog voor het huwelijk. Hij wil iets veel beter, iets veel dieper, iets veel kostbaarder bereiken met het huwelijk. Door het één worden van man en vrouw, krijgt de gezelschap, in de context van het huwelijk een veel diepere betekenis. Vanavond gaan wij voortborduren op het doel van het huwelijk, en dat is het ‘één vlees worden’.