Corona: wel of geen teken van de eindtijd

Zoals op de laatste twee zondagen dat ik voorging, wijken wij ook vandaag af van de Route 66 studie omdat ik denk dat het noodzakelijk is om naar de woorden van Jezus te kijken m.b.t. de tekenen van de eindtijd. Vooral omdat de wereld nu te kampen heeft met een pandemie en met al het politieke dat erom heen draait, is dit relevant, want mensen hebben vragen.

Is de huidige pandemie een eindtijd teken? Hoe kunnen wij dat weten? Hoe kunnen wij dat Bijbels onderbouwen? De enige manier om die vraag te kunnen beantwoorden is door te begrijpen wat de Schrift ons expliciet leert over de tekenen van de eindtijd.

Het allerbelangrijkste voor het kunnen weten wat wél en geen tekenen van de eindtijd zijn is de profetie zélf goed te begrijpen.

Net zoals wij de overige Schriftgedeelten goed kunnen begrijpen, kunnen wij de profetische Schriften m.b.t. de eindtijd ook goed begrijpen.

Deze zijn absoluut niet verborgen zoals velen dat denken. We moeten alleen consciëntieus zijn in het juist lezen, bestuderen en interpreteren van deze profetieën.

Het is echt niet moeilijk, je moet alleen weten hoe. En ik hoop vandaag ook iets te kunnen laten zien van het ‘hoe’. Je moet wel goed opletten.