De Bijbel als Gods Woord

De Bijbel als Gods Woord

We gaan vanochtend niet verder in onze Route 66 serie. Vanochtend gaan we kijken naar iets dat fundamenteel is om überhaupt een serie als Route 66 te gaan doen, de Bijbel als Gods Woord. Het feit dat we dit geloven, of zeggen te geloven, is niet zomaar iets. De Bijbel als Gods Woord is een groot iets, iets dat veel impact hoort te hebben.

Vóór we kunnen kijken naar de mogelijke impact van dit statement, is het belangrijk om het te hebben over wat ik hiermee bedoel, ‘de Bijbel als Gods Woord’. Ik geloof dat ik hier in mijn hand hét boek heb, dat God Zelf aan de mens gegeven heeft. Hij heeft Zelf hierover gezegd in 2 Timotheüs 3:16 dat heel de Schrift door God ingegeven is. Alles is door God gegeven, letterlijk ingeblazen, bij de menselijke schrijvers die alles hebben opgeschreven.

  • God is de uiteindelijke auteur, God is Degene Die dit Woord aan de mens gegeven heeft. Hij is het Die de mensen gestuurd heeft om dit op te schrijven (2 Petrus 1:21).
  • God zegt over Zijn Woord dat alles zal vergaan, behalve Zijn Woord (Markus 13:31).
  • God legt de lat heel hoog voor de Bijbel, door het in Johannes 1:1 gelijk te stellen aan Hemzelf.
    • Hij zegt hiermee dat als Zijn Woord niet waar is, God Zelf niet waar is. Als God wel waar blijkt te zijn, is de Bijbel daarmee ook volledig waar.