De fellowship bril – deel 5/5

Ja, maar. . .

Wij zijn als kerk momenteel bezig met de preekserie Route 66, waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen.

Waardoor wij, 1) de Bijbel beter gaan leren kennen en alle verbanden in de Bijbel, 2) Jezus in alle Bijbelboeken gaan ontdekken, en dit zodat wij de enige echte God van de Bijbel gaan leren kennen zoals Hij Zich in de gehele Schrift heeft geopenbaard. Paulus schreef dat het Woord van Christus in rijke mate in ons moet wonen en mijn hoop en gebed is dat deze serie hieraan bijdraagt.

Het laatste boek dat wij behandeld hebben was Daniël en het eerstvolgende boek dat wij gaan behandelen is Hosea. Maar, voordat wij met Hosea beginnen nemen wij een pauze van Route 66 en gaan vandaag het laatste deel behandelen van de meerdelige serie over het onderwerp fellowship; het Engels woord voor gemeenschap.

Fellowship, oftewel koinonia, in alle vormen is een prachtig woord dat voor de wedergeboren christen veel betekenis heeft. Maar helaas wordt die betekenis al te vaak door goedbedoelende christenen niet goed begrepen, waardoor Bijbelse fellowship in de praktijk verwaterd is geraakt of verwaarloosd wordt.