De Geest leidt in ons lijden

Romeinen 8:26-27 (5-9-2021) De Geest leidt in ons lijden

Vanmorgen pakken we de studie op in Romeinen 8:26. Vorige keer hebben we samen een overzicht van Romeinen gehad, waarin we Gods weg naar rechtvaardiging zagen. God wil de mens redden, Hij wil de mens bij Zichzelf hebben; daar heeft Hij een manier voor gegeven, die voor ieder mens is.

  • Vanmorgen gaan we verder met kijken naar heiliging vanuit Gods perspectief, we gaan zien dat de Geest leidt in ons lijden.

v26 De Geest pleit voor ons

In Romeinen 8 is God ons aan het onderwijzen over heiliging, het proces van meer op Jezus gaan lijken. Onderdeel van dat proces is dat we mogen weten Wie God is en wat Hij voor ons gedaan heeft (v1-17). We zijn Gods kinderen geworden (v15), er is geen verdoemenis meer (v1); zegeningen alom.

  • Dit is de mooie kant van het heiligingsproces, dat we dingen mogen gaan inzien die we ons helemaal nooit gerealiseerd hebben. Er is zoveel moois dat God voor ons heeft, wat we pas gaan leren kennen wanneer we in Hem geloven.
    • Al deze zegeningen zijn eeuwig, zijn vast en zijn door God Zelf gegeven. Dit is allemaal uit genade en alleen in de Geest. Gods Geest is de Degene Die ons hierin leidt, Jezus is de reden dat we dit hebben, God de Vader geeft ons al deze zegeningen uit liefde.