De grote opdracht – deel 2

Hoe vind ik potentiële discipelen?

Wij hebben inmiddels vijf delen behandeld in de preekserie ‘maak discipelen’ wat feitelijk de Grote Opdracht van Jezus is; ‘maak discipelen’. Deze luidt als volgt: Mattheüs 28:19 – “Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (HSV en NBG) Alhoewel wij in de Grote Opdracht vier handelingen zien: het heengaan, het maken van discipelen, dopen en leren, is er in de grondtekst slechts één handeling dat *door Jezus op gebiedende wijs gegeven wordt; en dat is ‘maak discipelen’. *CvB commentaar op Mattheüs 28:19 Dit is dan ook dé focus van Jezus’ opdracht én van deze preekserie; maak discipelen.