De grote opdracht – deel 4

Vissen op mensen - deel 2

Afgelopen zondag hebben wij deel zeven in de preekserie ‘maak discipelen’ behandeld wat feitelijk dé opdracht in de Grote Opdracht van Jezus is, en die luidt als volgt: Mattheüs 28:19 – “Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (HSV en NBG) Het enige dat in dit vers door Jezus op gebiedende wijs gegeven wordt is ‘maak discipelen’. *CvB commentaar op Mattheüs 28:19 Vandaar dat wij met deze preekserie ‘maak discipelen’ al zolang bezig zijn. Als Gods heilsplan ervan afhangt dan moeten wij er alles aan doen om onszelf in staat te stellen om de grote opdracht uit te kunnen voeren. En de beste manier om onszelf in staat te kunnen stellen om zelf een discipel van Jezus te zijn die discipelen maakt die discipelen maken, die discipelen maken, is door het Woord van God te bestuderen en het eigen te maken.